Відбір тренерів / менторів Call for Trainers / Mentors 25 views

Цільова аудиторія: журналісти, оператори та режисери монтажу

Target: Journalists, Camera Operators and Editing Directors

Короткий опис

BBC Media Action шукає тренерів з відео-монтажу для підтримки свого проекту в Україні.

● Посада: тренер/ментор для журналістів, операторів та режисерів монтажу Суспільного мовника України. Обов’язки включатимуть в себе:

● Контракт: позаштатний;

● Зарплата: Будь ласка, додайте фінансову пропозицію, включаючи суму щоденної оплати та очікувану кількість днів;**

● Кількість слухачів: 2 групи по 5-7 осіб (загалом – до 40 осіб)

● Тривалість навчання: буде залежати від запропонованого тренером плану навчання

● Дати: серпень, вересень, жовтень 2021;**

● Дедлайн подачі заявок: 10 серпня 2021 року**

● Місцезнаходження: Україна, Київ / навчання віч-на-віч**

● Мова тренінгу: українська**

Розділ А – Довідка

Наразі BBC Media Action реалізує проект, який підтримує мовників в Україні шляхом покращення виробництва новин та створення міцної основи для якісного та об’єктивного змісту новин для всіх верств населення (телебачення, радіо, Інтернет та соціальні медіа).

Розділ В – Програма навчання

Проект має на меті надати працівникам ньюзруму набір навичок для успішного монтажу відео для випусків теленовин та відео-публікацій в соціальних медіа.

1) Профіль слухачів:

Учасники тренінгу:

 1. журналісти новин без досвіду монтажу;
 2. телеоператори новин без досвіду монтажу;
 3. режисери монтажу без досвіду роботи у новому інтерфейсі Avid та без досвіду монтажу відео для соціальних мереж.

2) Очікуваний результат тренінгу

 1. Вміння монтувати новинні сюжети та відео історії хронометражем від 2 до 15 хв у Media Central Cloud UX;
 2. Вміння монтувати відео для соціальних мереж: Facebook, Youtube, Instagram.

3) Вимоги до програмного забезпечення:

 1. Avid Media Central Cloud UX

 2. Медіа-композитор

Розділ С – Профіль тренерів:

Вимоги до тренерів, які претендують на цей конкурс:

 1. Досвід роботи у Avid від 2-х років;
 2. Досвід роботи у Avid Media Central Cloud UX;
 3. Досвід відео- та фотозйомки;
 4. Досвід роботи з Media Composer;
 5. Досвід роботи у новинах (монтаж відео сюжетів) від 3-х років.

Summary

BBC Media Action is seeking video editing trainers to support its project implementation in Ukraine.

● Job Title: Trainer/mentor for journalists, camera operators and editing directors of the Ukrainian Public Service Broadcaster. These include:

Contract: Freelance;

Salary: Please include a financial proposal including daily rate, expected number of days;

Number of trainees: 2 groups of 5-7 people (total – up to 40 people)

Training duration: This would be based on the proposed outline by the trainer

Dates: August, September, October 2021;

Deadline for applications: 10 August 2021

Location: Ukraine, Kyiv / Face to face training

Language requirement: Ukrainian

Section A – Background

BBC Media Action is currently implementing a project that supports broadcasters in Ukraine in improving their newsroom outputs and creating a permanent basis for quality and objective news content for all population segments (television, radio, web and social media).

Section B Training programme

The project aims to provide newsroom staff with a set of skills to successfully edit video for TV news bulletins and social media.

1) Profile of trainees:

The participants of the training are:

 1. Journalists without any editing experience;
 2. Cameramen without any editing experience;
 3. Editing directors without experience working with Avid and without experience in editing videos for social media.

2) Expected result of the training 1. Participants gain practical skills in editing 2-15 min videos with Avid Media Central Cloud UX;

 1. Participants gain skills in editing videos for social media: Facebook, Youtube, Instagram

3) Software requirements: 1. Avid Media Central Cloud UX

 1. Media Composer

Section C – Profile of trainers:

Trainers applying for this call will need to have the following:

 1. Experience in Avid 2+ years;
 2. Experience in Avid Media Central Cloud UX;
 3. Experience in photo, video shootings;
 4. Experience working with Media Composer;
 5. Experience working in news (video editing) 3+ years

How to apply

Як подати заявку

Щоб подати заявку, надішліть електронною поштою (в темі листа потрібно вказати “**Editing** Training Proposal Ukraine“) на адресу [email protected] таку інформацію:

Супровідний лист обсягом максимум 1 сторінка про те, як ваш досвід відповідає “Профілю тренера” у розділі С;

● Фінансову та технічну пропозицію на 2 сторінках, що містить:

1. План тренінгу – опис змісту сесій та результатів навчання відповідно до Розділу В. Заявники можуть надати декілька або всі заплановані сесії тренінгу і це не вплине на оцінку їньої заявки; і

2. Суму щоденної оплати та кількість днів, необхідних для проходження тренінгу.

Неповні заявки будуть автоматично дискваліфіковані.

Будь ласка, надішліть свою заявку до 10.08.2021

Джулі Бутро, менеджер проекту MEE, BBC Media Action

Електронна адреса: [email protected]

How to apply

To apply, please send the following by email [email protected], using ‘Editing Training Proposal – Ukraine’ in the subject line:

A cover letter of maximum 1 page how your experience meets the “profile of trainer” in section C;

● A two-page financial and technical proposal including:**

 1. Training outline – outlining the sessions’ content and learning outcomes in relation to Section B. Applicants can choose to cover several, or all, the planned series of trainings (i – vii) and this will not impact the assessment of their application; and**
 2. Daily rate and number of days required to complete the training. **

Incomplete applications will be automatically disqualified.

Please send your application by 10/08/2021

Julie Boutros, Project Manager MEE, BBC Media Action

Email: [email protected]

More Information

Apply for this job
Share this job

Career Jobs International

Career Jobs International

Career Jobs International Employment Vacancies is one stop Job Website for all your Job Vacancies search…….

CV|Resume Builder

Career Jobs International is an independent entity aggregating vacancies from across the UN system and other IGOs, We have affliation with the UN or any other INGO. Please note all applications are made on organization websites and there is never any payment required at any point of the application process.
Jobs posted on the website are free of charge

Translate »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes